Bezpečnost plavby


Na moři se krom krásy a svobody skrývá také nebezpečí. Jak nebezpečí správně identifikovat, jak se k němu postavit, to je tématem našeho dalšího seriálu.

Bezpečnost plavby (1.díl)

Bezpečnost plavby (2.díl)

Bezpečnost plavby (3.díl)

Komu dát na moři přednost? (4.díl)

 

Moře je zřejmě snem každého jachtaře, každého kapitána. Je volné, nekonečné, nezkrotné. A všechny tyto jeho přednosti jsou v okamžiku, kdy to nejméně potřebujete proti vám, vaší lodi i vaší posádce. Moře je sice krásné, ale o to nebezpečnější. Vždy bychom měli mít na paměti, že na moři jsme sami a sami se budeme muset poprat s většinou problémů, které mohou nastat. O to horší je situace, pokud se do nebezpečné situace dostanou dvě a více lodí.

Sledování okolí se vždy vyplácí

Nejlepší obranou proti nastání takové situace je pochopitelně prevence.  A právě proto byla vydány Standardy pro zabránění srážkám na moři. Tyto standardy představují ucelený souhrn pravidel a způsobu chování, kterých bychom se měli držet, aby ke srážkám na moři nedošlo. 
Vychází se pochopitelně z toho, že všichni dodržují běžné předpisy o plavbě a v neposlední řadě, že jsou ostražití a znalí poměrů, zejména se apeluje na nepřetržité a zodpovědné sledování dění kolem lodi a na lodi, včetně radiokomunikace.

Rychlost je klíčovým faktorem

Dalším bodem bezpečnosti plavby na moři je rychlost. Rychlost musí být taková, abyste vzhledem ke všem okolnostem mohli kdykoliv začít manévrovat a zabránili tak srážce. Obecně se doporučuje taková rychlost, abyste byli schopni bezpečně zastavit, pokud byste uviděli jiné plavidlo. Proto abyste byli schopni rychlost vyhodnotit, se musíte přizpůsobit zejména následujícím faktorům:

a) stavu viditelnosti a aktuálně převládajícím povětrnostním podmínkám,
b) místě výskytu (přístav s hustým provozem, pobřeží, kde můžete narazit na jiná plavidla častěji, než na otevřeném moři, otevřené moře v oblasti s provozem linek a nákladních plavidel, nebo odlehlé části otevřeného moře),
c) přírodním podmínkám na místě výskytu (vlivy proudů, oblast častých vírů, mělké dno atp.)
d) stavu kormidla a času nutnému k zastavení,
e) stavu lokalizační jednotky (vliv druhu radu, audiovizualizace získaných dat, známá omezení radaru – třeba nezobrazuje menší lodě do určité délky, spolehlivý dosah radaru za právě převládajících povětrnostních podmínek).


V případě, že jste nestihli ve velkém časovém předstihu zaregistrovat hrozící nebezpečí, nepropadejte panice. Totéž platí i pro pouze domnělé nebezpečí. Je výhodnější a v neposlední řadě bezpečnější nebezpečí predikovat, než se spolehnout na to, že situace nenastane. Jakmile si všimnete možného nebezpečí (byť domnělého), ihned se toto snažte ověřit i z jiného zdroje – můžete například využít vysílačku a spojit se s ostatními plavidly v okruhu, s pobřežní stráží, námořní policií… a hrozící nebezpečí si u nich potvrdit. Nikdy ovšem nedělejte žádné závěry o nebezpečí pouze na základě neúplných informací, už vůbec ne na základě nespolehlivého radarového zařízení! Pokud jste vyhodnotili, že nebezpečí existuje, pak neopomněte vzít v úvahu dva zásadní body:

a) při nezměnění náměru dojde určitě ke srážce, tzn. musíte změnit náměr tak, aby bylo možné srážce zabránit a přitom berte v úvahu, že
b) při změnění náměru může dojít ke srážce s jiným objektem, nebo může dojít k neočekávaným okolnostem vlivem větších plavidel poblíž či velmi blízkých malých plavidel,
Za předpokladu, že dodržíte tyto dva body, tak si dávejte velký pozor, abyste změnou náměru, zejména v oblasti s hustým provozem či na námořních linkách změnou náměru nešlápli z bláta do louže. Je klidně možné, že se kolem vás budou motat další plavidla, s nimiž se můžete odklonem od stávajícího náměru srazit. 

Pokud již nemáte jinou možnost a srážce se nedá zabránit, je zapotřebí, abyste volili „nejmenší zlo“. Je nepochybně lepší, když narazí pouze jedna loď do útesu, než když se čelně či bočně střetnou dvě plavidla. Pochopitelně se pokuste evakuovat posádku do bezpečí, pokud to není možné, snažte se, aby posádka byla v části lodi, která bude postižena srážkou nejméně.

V dalším díle našeho seriálu o bezpečnosti na moři se budeme věnovat tomu, jaké činnosti se musí provést pro zabránění srážce, a také se zmíníme o oblastech, kde se musíte řídit zvláštním plavebním řádem.