Chraňte svou loď před ohněm - poradíme vám


Požár na palubě lodi není ojedinělá věc; naopak, každý majitel jachty či plachetnice by měl učinit řadu opatření, kterými této hrozbě předejte. Přinášíme rady, na co se zaměřit.

Protipožární ochrana na lodi je nutná v případě, kdy je loď na otevřeném moři, stejně jako v bezpečí přístavu. Požáry na lodi jsou sice výrazně méně běžné než ty na pevnině, mohou však mít zničující následky. Lodě jsou často daleko od pevniny, hasičům zabere více času dostat se k požáru, a tak oheň může zničit loď i všechno na ní.

Loď, na níž se dodržují minimální požárně bezpečnostní předpisy, má vyšší stupeň požární bezpečnosti a požár je proto jen velmi málo pravděpodobný. Velké obavy nicméně panují o osud těch "námořníků", kteří jsou na takovou situaci špatně připraveni, mohou být nevědomky zaskočeni nebo jsou v situaci, kdy je před ohněm složitý únik.

Přečtěte si naše rady k tématu požární bezpečnosti na lodi. Mimo jiné se dozvíte, jak si připravit plán v případě vzniku požáru na lodi.

Hlásič požáru je základ

Každému majiteli lodi, který ji poskytuje také přenocování, je jednoznačně doporučeno, aby si z důvodu požární bezpečnosti na lodi namontoval hlásič / alarm kouře na nejlepším místě a pravidelně stiskl knoflík na přezkoušení.

Kouřové hlásiče mohou být použity jako součást požárního akčního plánu na lodi jako podpora při detekci požáru a konec konců také pro únik před požárem. Včasné zjištění požáru může pomoci zachránit loď dříve, než se oheň dostane zpod kontroly nebo dá každému na palubě šanci uniknout, aniž by podlehl kouře nebo jedovatým výparům (zejména v noci). Protipožární bezpečnostní technici říkají, že je celkem jisté, že mnoho smrtících požárů na lodích se nemuselo stát, kdyby měly účinná hlásiče kouře.

Nejdříve vybírejte

Než si koupíte na loď hlásič, měli byste přesně určit, jaký typ kouřovým hlásičem je nejlepší přesně pro váš typ lodě. Existuje velký sortiment modelů s odlišnými vlastnostmi, ze kterých si můžete vybrat. V současnosti ale neexistují konkrétní normy pro stavbu hlásiče / alarmy. Někteří si myslí, že pro lodě jsou nejlepší optické alarmy. Jejich umístění vždy pečlivě zvažte. Počet kouřových hlásičů, které potřebujete nainstalovat, závisí na velikosti lodě. Loď by měla být proti požáru zajištěna v případě, kdy všechny zóny nejsou vzdáleny od alarmu více než pět metrů. Kouřové hlásiče jsou levné a snadno dostupné v obchodech. Snadno se montují a také udržují.

Vytvořte si akční plán!

Vytvořte si akční plán v případě požáru. Pro vás i vaši posádku může být právě toto rozdíl mezi bezpečným únikem a pohromou. Ubezpečte se, že znáte každé zákoutí lodě a projděte si požární akční plán s každým na lodi. Pro každou "spací" pozici naplánujte nejlepší únikovou cestu a pokud možno najděte i druhý způsob, jak se dostat ven. Hasicí přístroje by měly být umístěny tam, kde mohou být po ruce tak, aby napomohli k úniku. Zjistěte si, jak bezpečně izolovat elektrické, palivové instalace v případě požáru nebo úniku plynu. Vyzkoušejte v praxi požární akční plán a každému na své lodi umožněte seznámit se s ním pro případ požáru na lodi.

Pravidlo jedna: všichni z lodi pryč

Co dělat, když na lodi vypukne požár? Doufejme, že něco podobného se nikdy nestane, ale v případě, že ano - konejte rychle. Základní rada pro požární bezpečnost na lodi je umožnit každému, aby opustil loď tak rychle, jak je to jen možné.

Pokud jste v pobřežních vodách, rádiem dejte signál pobřežní stráži, proveďte tísňové volání nebo nouzový signál. Vypněte všechny ventily na plynových bombách a zavřete všechny ventily na palivovém systému, které jsou bezpečně na dosah. Zastavte loď, odpojte a přemístěte bombu na bezpečné místo, nebo pokud opravdu musíte, hoďte ji přes palubu. Potom, pokud to považujete za bezpečné, použijte hasicí přístroj. Je však lepší zůstat venku.

Pamatujte, že pro požární bezpečnost během plavby platí, že je tím větší, čím menší je obsah alkoholu ve vaší krvi. Většina námořníků nikdy nezažije na lodi požár, ale v průměru je zaregistrován nejméně jeden lodní požár za týden v každém státě v USA. Některé lodní požáry jsou záměrné a některé náhodné.

Proto plujte, bavte se a zůstaňte v bezpečí.