Jakou varovat ostatní, když jste na moři v úzkých


Uvíznout na moři vlivem závady není nic příjemného. Nekomplikujeme si situaci tím, že do našeho malého problému zatáhneme i ostatní. Řekněme jim, že máme problémy.

Bezpečnost plavby (1.díl)

Bezpečnost plavby (2.díl)

Bezpečnost plavby (3.díl)

Užíváte si krásného volného moře, příznivého větru a slunečného počasí. Když v tom máte jeden velký problém. Váš motor začal hořet. Naštěstí se vám podařilo nebezpečí zlikvidovat, ale díky této nehodě se vaše plavidlo stalo nepohyblivým. Pokud se dostanete do této nepříznivé situace, pak pamatujte, že krom vašich osobních problémů, jež musíte řešit, jsou kolem stále plující plavidla, která o tom, co vás potkalo, nemají tušení.

Světla!

Pokud se dostanete do takové situace, jste označeni jako plavidlo s omezenou manévrovací schopností. Je-li omezena vaše manévrovací schopnost, tím pádem je omezen i váš nerušený pohyb. Musíte zachovat chladnou hlavu a rychle si pospíšit, abyste ostatní varovali a informovali je o svém stavu. (To mimochodem můžete udělat i pomocí vlajek. Je to ve vašem vlastním zájmu. Mít nemanévrovatelné plavidlo je sice těžké a budete z toho mít vrásky na čele, ale jistě by bylo horší, kdyby to do vás někdo naboural jen kvůli tomu, že jste mu nedali o své situaci vědět.

Neovladatelná loď

Nejdříve si uvědomte, co se vlastně děje. Jakou měrou je vaše plavidlo zasaženo? Jak vážné to je a jak se to projevuje navenek a ve schopnosti s lodí cokoliv provádět? To jsou ty základní otázky, na něž si odpovězte. Pokud se s plavidlem nedá dělat nic, vůbec nereaguje na vaše příkazy nebo činy, pak je zapotřebí prohlásit vaše plavidlo za neovladatelné. Takto budete postupovat, jak již jistě dobře víte, i v případě, že si nejste jisti. Je lepší vyhlásit nejhorší stav a být už jen příjemně překvapen, že závada se dala opravit jedním hrábnutím do motoru a utěsněním pátého šroubku. Jste-li tedy na palubě neovladatelné lodi, pak okamžitě vystavte na nejlépe viditelné místo dvě kruhová červená světla tak, aby byla přímo nad sebou. Toto buď doplňte, nebo nemáte-li kruhová červená světla (což je velká chyba), dvěma koulemi (či obdobnými tvary) umístěnými na nejlépe viditelném místě.  Přední bílé světlo vypněte. Pochopitelně, zavolejte rádiem o pomoc či signalizujte o pomoc ostatním.

Omezená manévrovatelnost

 V tom méně horším případě se vaše plavidlo stane pouze méně manévrovatelným. Například se poškodí kormidlo a není možné plně manévrovat (na plný výkon). V takovém případě jste zařazeni do kategorie „plavidlo s omezenou manévrovací schopností“. Pokud jste tak situaci vyhodnotili a spadáte do této kategorie, budete postupovat obdobně jako u neovladatelné lodi. Rozdíl je tady v tom, že na nejlépe viditelné místo neumístíte dvě červená kruhová světla, ale světla tři, přičemž rozložení je takové, že světla jsou vždy těsně nad sebou a horní a spodní světlo je červené a prostřední světlo je bílé. Krom toho musíte vystavit na nejlépe viditelném místě (jak tomu bylo opět u neovladatelné lodi) tři znaky. Ty podobně jako světla kopírují neovladatelnou loď a pro tentokrát je to tak, že spodní a vrchní znak jsou koule, prostřední znak je pak ve tvaru dvojkužele. Pokud jste v pohybu (vzhledem k vodě), ponecháváte všechna povinná světla rozsvícena.

POZOR! Tyto světelné znaky nejsou nahrážkou za znaky volání o pomoc! Jsou to informativní světelné znaky pro ostatní, že je s vámi něco v nepořádku, ale ne že potřebujete jejich pomoc!