Komu dát na moři přednost?


Máte motorový člun, plachetnici či katamarán? A víte, kdy jste povinni dát přednost jinému plavidlu, případně kdy musíte současně provést manévr s druhým plavidlem? Další díl našeho seriálu o bezpečnosti plaby vás zasvětí.

Bezpečnost plavby (1.díl)

Bezpečnost plavby (2.díl)

Bezpečnost plavby (3.díl)

Kdo dává přednost? 

Na moři se vyskytují plavidla různého pohonu, různých konstrukcí a různého účelu. Jak už bylo uvedeno dříve, tak některá plavidla musí dát přednost jiným plavidlům, a to kvůli jejich určení (rybolov), konstrukci (tankery) a nyní to bude i kvůli jejich pohonu. Snad je nanejvýš logické, že některá plavidla jsou k manévrování na moři připraveny lépe, jiná hůře. Nejlépe jsou pochopitelně z pohledu pohonu manévrovatelná plavidla s vlastním strojním pohonem (motorové čluny), která se nemusí ohlížet na právě převládající příznivé povětrnostní podmínky. Motorový člun může na klidném moři změnit směr plavby jistě mnohem lépe než taková plachetnice. Proto platí pravidlo, že plavidla s vlastním strojním pohonem umožní klidné proplutí jiným typům plavidel, zejména pak plachetnic. Problém v této oblasti nastává s katamarány, které jsou vybaveny obojím druhem pohonu – jak strojním, tak plachtami. V takovém případě platí, že plavidlo jen s vlastním strojním pohonem (motorový člun) dává přednost i katamaránám v takovém případě, kdy katamarána pluje na plachty. To platí i o plachetnicích s doplňkovým pohonem či strojním pohonem. Vznikne-li pochybnost, o jaký druh plavidla jde, pak plavidlo s vlastním strojním pohonem umožní změnou kurzu proplutí jinému plavidlu.

Plavidla s vlastním strojním pohonem umožní
klidné proplutí jiným typům plavidel.

 

Když mají plavidla strojní pohon?

Pokud se potkají dva motorové čluny a hrozí-li srážka, pak je opatření proti srážce naprosto jednoduché – obě plavidla změní svůj kurz napravo, čímž se způsobí, že se obě plavidla minou na svém levoboku. Je jistě vhodné si připomenout, že odklon ze stávajícího (kolizního) kurzu není přesně nikde dán, měl by však být aspoň 22,5 stupně, aby druhé plavidlo váš manévr snadněji zaregistrovalo a zařídilo se podle toho.

Co když jsou to dvě plachetnice?

 Nepochybně obtížnější situace nastává, pokud se na srážkou hrozícím kurzu objeví dvě plachetnice. Pokud je to možné a kapitáni plachetnic zaregistrují druhou plachetnici i bez vizuálního kontaktu, je dobré, aby změnili ihned výrazně kurz, jak jsme si popsali v jednom z předcházejících dílů. Tím si ušetříte mnoho starostí a nutnost poprat se se vším za chodu a v časovém presu. U plachetnic se obecně vzato tyto sobě nevyhýbají, jak je tomu například u výše zmíněných plavidel s vlastním strojním pohonem, nýbrž jedna plachetnice musí uvolnit cestu té druhé. Která a jak? Zde se dostává k onomu pověstnému pořekadlu: „Mezi teorií a praxí je rozdíl.“ Kdo nemá tento manévr nacvičený či v něm už nemá praxi, pak může dojít k neblahým následkům.

Musíte totiž usoudit, v jaké roli jste vy a v jaké roli druhá plachetnice. Pokud každá z plachetnic má vítr z jiné strany, přičemž vy máte vítr z levé strany, pak jste to vy, kdo musí uvolnit cestu. Pokud vy máte vítr zprava a druhá plachetnice zleva, pak druhá plachetnice dává přednost vám. Jiná situace nastane, pokud oběma plachetnicím jde vítr ze stejného směru. V takovém případě musíte uvolnit cestu druhé plachetnici, pokud jste na návětrné straně. Pokud naopak jste na závětrné straně, pak druhá plachetnice je povinna umožnit proplutí vám. Samozřejmě, může se stát, že máte vítr z levé strany, ale na návětrné straně spatříte další plachetnici, u níž si nejste jisti, ze které strany má vlastně vítr. Tyto situace bývají nejhorší a už jen vzhledem k dříve uvedenému zlatému pravidlu: „Pokud si nejsme jisti, počítáme s horší variantou.“, musíte uvolnit cestu plachetnici vy. Kdyby vám toto nestačilo, tak obdobně zní pravidlo mezinárodních standardů pro zabránění srážkám pro takto popsanou situaci.