Zvuková a světelná komunikace


Spoléhat se pouze na rádio není rozumné. Další článek vás proto zasvětí do komunikace skrze světla a zvuky.

Kromě vysílaček a dalších druhů technických spojení, kterými je dnes většina lodí vybavena, se na vodních plochách často setkáváme s osvědčenými způsoby komunikace mezi loděmi. Mezi ně potom zejména patří:
a) zvukové signály,
b) světelné signály a
c) vlajková komunikace.

O vlajkové komunikaci pojednává jeden z našich dřívějších článků, proto věříme, že si jej znovu oživíte. Stejně jako vlajková komunikace, tak i zvukové a světelné signály mají svá vlastní pravidla. Důležité je znát jejich význam, protože v případě selhání technického spojení je toto jediný možný způsob, jak vám může být pomoženo, případně jak vy můžete pomoci. Pochopitelně se těchto signálů využívá pouze v tísňových situacích. Jsou pohodlnější a praktičtější, pokud se například potkáte v plavebních zónách a pásmech. Oč jednodušší je párkrát zatáhnout za ovládání lodní sirény, než zkoušet navazovat spojení s protijedoucí lodí.

Zvukové a světelné signály

 Pro účely pravidel stejně jako pro jednotné chápání určitých okolností na moři vzhledem k potřebě mezinárodního slazení bylo ustanoveno, že za krátký tón se považuje ten tón, jehož délka je asi 1 sekundu (přesněji od 0,75 sekundy po 1,5 sekundy), a za dlouhý tón se považuje takový tón, jehož délka není kratší 4 sekund a není delší než 6 sekund.
 Se světelnými signály je to komplikovanější. Pojem záblesk představuje jedno „rozsvícení a zase zhasnutí“ světla. Záblesk trvá asi jednu sekundu a mezi záblesky je asi jednosekundová pauza. Pokud skončila série záblesků, která signalizuje určitou skutečnost, pak mezi jednou a druhou sérii nesmí uplynout doba kratší pěti sekund a doba delší deseti sekund.

Co děláte
Houkačka (siréna)
Komunikační světla
Dobrá viditelnost
Měním svůj kurz vpravo.
jeden krátký tón
jeden záblesk
Měním svůj kurz vlevo.
dva krátké tóny
dva záblesky
Dávám zadní chod. / Řadím zpětný chod.
tři krátké tóny
tři záblesky
Budu předjíždět po vaší pravé straně.
dva prodloužené tóny, jeden krátký tón
x
Budu předjíždět po vaší levé straně.
dva prodloužené tóny, dva krátké tóny
x
Rozumím. Můžete mě takto předjet.
jeden prodloužený tón, jeden krátký tón, jeden prodloužený tón a jeden krátký tón
x
Nevím, co děláte. / Nerozumím vašem počínání.
pět krátkých rychle po sobě jdoucích tónů
pět krátkých rychle po sobě jdoucích záblesků
Nevidím do zákrutu či zatáčky, nebo za vyčnívající překážky. (Je tam někdo?)
jeden prodloužený tón
x
Ano, jsem za zákrutou, zatáčkou, nebo za vyčnívající překážkou. (Jsem tu.)
jeden prodloužený tón
x
Snížená viditelnost
Loď se strojním pohonem v pohybu.
jeden prodloužený tón v intervalech kratších
2 minut
x
Loď se strojním pohonem, která stojí na místě, ale je schopna pohybu.
dva prodloužené tóny v intervalech kratších
2 minut
x
Neovladatelné plavidlo, plavidlo s omezenou schopností, provádějící rybolov či vlečení.
jeden prodloužený, dva krátké tóny v intervalech kratších 2 minut
x
Zakotvené plavidlo.
zvonit na zvon po dobu pěti sekund v intervalech kratší
1 minuty
(případně jeden krátký, jeden prodloužený a jeden krátký tón)
x