Představujeme výherce: Čtenářem vyrobená loď „Klondike“


V prosinci jsme vyhlásili čtenářskou soutěž o luxusní hodinky. Nyní jsme pečlivě pročetli příspěvky o vašich lodích a plavidlech a vybrali vítěze! Nejzajímavější příspěvek poslal Ladislav Klojda. Považte sami, loď si sám vyrobil, vlastní ji 40 let a zažil s ní mnoho zajímavého.

NauticaVýherce soutěže o luxusní hodinky

Před pár týdny jsme vyhlásili soutěž, ve které jste se mohli pochlubit svou lodí a vyhrát hodinky Nautica Meteor A15553G v hodnotě 6 490 Kč. Dnes vyhlašujeme slavnostně vítěze! Je jím Ladislav Klojda z Prahy a jeho loď Klondike. Pozn. Příspěvek ponecháváme v původním znění (s drobnými editorskými a autorskými úpravami). Mezititulky jsou redakční

Partnerem soutěže je společnost Temps Concept. 

Výhra: Luxusní hodinky Nautica Meteor A15553G

Jméno Nautica pochází z latinského označení pro loď – „Nauticus“a již tím jsou tyto sportovní hodinky předurčeny pro dobrodruhy milující vůni dálek a modravou nekonečnost hlubokých oceánů ... Strategií Nautica je nabízet autentické hodinky spojené s jachtingem a s námořní tradicí, přičemž každá nová generace hodinek staví na úspěchu té předchozí.

Vodotěsnost: 100M
Materiál pouzdra: ušlechtilá ocel
Typ: Pánské
Sklíčko: minerální tvrzené
Barva číselníku: stříbrný
Strojek: quartzový
Náramek: kov

 

 

Vítězný příspěvek: Představení lodě Klondike

Vážený pane redaktore,

po přečtení Vaší výzvy, týkající se soutěže o napsání příspěvku popisujícího vlastní loď, jsem se po delším rozmýšlení rozhodl napsat Vám tento dopis a sdělit své zkušenosti s mou lodí. Proč po delším rozmýšlení? Protože dnešní doba se již vyznačuje jinými plavidly, převážně tovární výroby, které jsou vyráběny ve velkých sériích a které jsou vybavovány motory a technikou špičkové úrovně.

S tímto se nemohu rovnat. v případě mé lodě, kterou jsem stavěl před téměř 40 lety, za dnes již neuvěřitelných podmínek a s minimálním strojním vybavením. Přes to a snad i právě proto, že stavba a podmínky při realizaci stavby byly takové, jaké byly, se stala tato má loď po celé období prakticky členem rodiny a náš život se odvíjel převážně od  tohoto koníčka.

Vlastnoručně vyráběná loď Klondike

A to jak v té negativní podobě, kdy se celá činnost rodiny odvíjela od vlastnictví této lodě, většina finančních prostředků, kterých vždy bylo pomalu, šla na „konto loď“, a tudíž na rozdíl od většiny známých a přátel jsme žili poznamenáni tímto vlastnictvím lodě. Na druhé straně jsme s lodí a u vody zažili mnoho nezapomenutelných zážitků a krásných chvil, které se asi nedají nikde jinde zažít, a myslím si, že nic podobného majitelé moderních plavidel nezažijí. Dnes, když již léta pomalu uběhla a síly ubývají a choroby přibývají tak jsem vděčný za vše to, co jsme mohli se svou lodí zažít, za plavby, za mnoho dovolených a plaveb jen tak na víkend.   

Výstavba lodi

Toto úvodem začínám coby zdůvodnění, proč jsem se rozhodl napsat do této Vaší ankety a nyní k samotné lodi. Stavbu jsem začal v roce 1970 a na vodu šla loď v červenci roku 1974. Naše první plavba byla v září téhož roku a to na mělnické vinobraní. Tímto ovšem stavba neskončila , probíhaly dokončovací práce, předělávky a rekonstrukce a to vše po období mnoha dalších let, nežli jsem se dopracoval k současné podobě a stavu, který považuji za optimální , s přihlédnutím na podmínky, dobu a možnosti  ve kterých toto vše bylo realizováno.

Loď Klondike

loď má název „Klondike“, délku 13,5 m a největší šířka je 3,20 m. Stavba je celokovová, vana je svařena s 3mm plechu. Žebra jsou vyrobena z úhelníků 50x50mm, vzdálených od sebe 50 cm.

K pohonu je zabudován čtyrválcový motor Zetor  Z 6901, výkon 47 kw . Loď je vybavena běžným zařízením pro běžný provoz na říční plavbu.

Cesty do Německa i po Vltavě

Od spuštění na vodu jsme s naší lodí absolvovali tisíce km plavby po našich řekách, a to jak po Vltavě od Slapské přehrady po Mělník (dál proti proudu jsme se bohužel nedostali nejen z důvodu dříve platné vyhlášky, zakazující plavby na přehradách, ale i díky rozměrům a váze plavidla). Na Labi jsme mnohokrát absolvovali plavby po celém splavném toku v naší republice, prakticky od Chvaletic po Hřensko a prožili jsme zde desítky dovolených.

Na delší plavbu za hranice jsme se vydali pouze dvakrát do Drážďan a jedenkrát jsme v roce 1981 v červenci zamířili na plavbu na berlínská jezera.  Při našem tradičním štěstí jsme ihned po vyplutí chytili velkou vodu a s potížemi jsme skončili v přístavu v Magdeburku. Tato plavba, s tím co jsme zažili za hrůzy jak při cestě tam, tak i při zpáteční cestě do Prahy, by vydala na zvláštní pojednání,  a tak se o ní nebudu rozepisovat.

Nicméně prožité období uplynulých 50 let strávených u vody a lodí mohu dnes pohledem pamětníka hodnotit jako období, které nemělo chybu a to i s tím, co nám také někdy  přinášela za zklamání. Z pohledu člověka, který na vodě prožil desítky let, mohu dnes konstatovat, že v dřívějších dobách byly na našich řekách a mezi vodáky lepší vztahy a větší ohleduplnost.

Klondike  loď

Začíná to již zdravením potkávajících se plavidel, ohleduplnost ke kotvícím plavidlům ochotě pomoci plavidlu v nouzi a podobně.  Toto vše, co bylo dříve běžnou věcí, pomalu upadá v zapomnění a se stoupajícím počtem drahých a rychlých lodí se život na řekách pomalu dostává do podoby vztahů na silnicích a jinde.

Je Klondike dostačující?

Tímto bych si dovolil skončit mé stařecké úvahy a vrátil bych se opět k tomu, proč toto píšu, a to jest popis mého plavidla. Měl bych dle Vašeho zadání zhodnotit přednosti a zápory lodě. Jisté je, že kdybych se dnes dostal do situace, že bych se rozhodl pro stavbu lodě (což již v mém případě zajisté nehrozí ), tak bych postupoval jinak a výsledek stavby by byl pravděpodobně poněkud rozdílný. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba proběhla již před 40 lety, musím po všech zkušenostech z provozu a období prožitého na lodi konstatovat, že celkový koncept a zařízení se vcelku osvědčily a v rozsahu jeho využití rodinou  je plně dostačující.

Toto je konstatováno s ohledem jak na finanční možnosti dnes již důchodce, a to především s ohledem na provoz na českých řekách.  Jisté je, že dnes již jsou mnohá plavidla se svým uspořádáním a výbavou  někde jinde a zde se srovnávat nedá, ale myslím, že má loď splnila veškeré požadavky, které měla uspokojit. Stavba plavidla byla realizována ve sportovní loděnici na Staré plavbě na libeňském ostrově, kde máme po celé období svůj domovský přístav.

Výkon a další parametry

Co se týká provozu, použitý motor je maximálně spolehlivý a jelikož se jedná o nízkoobrátkový motor, který má vysoký kroutivý moment, jeho spotřeba je malá a pohybuje se okolo 3 litrů za hodinu. Tato spotřeba je pouze zlomkem spotřeby jiných plavidel podobných rozměrů. Na druhou stranu průměrná rychlost plavby je 10 km/h, což je na našich řekách sice dostatečné, ovšem v případě plavby v úseku Ústí – Hřensko a dále do Německa při plavbě proti proudu je tato rychlost problém. Protiproudní plavba je neúměrně pomalá. Jinak ve splavné oblasti v České republice  je tento rychlostní průměr dle mého názoru dostačující a to i vzhledem k úsekům mezi komorami, kde je tato vzdálenost cca 10 km .

Toto konstatování mohu potvrdit i zkušenostmi s plavbami v konvojích, které jsme absolvovali a pro mě je v tomto případě rozhodující spotřeba nafty a z tohoto důvodu preferuji  řešení, které je sice na úkor rychlosti několika kilometrů, ale šetří provozní náklady.

Závěrem tohoto mého psaní se omlouvám, že nepopisuji a neposílám fotky plavidla, které je dle dnešních představ „in“ ale pouze loď, která věrně sloužila a stále slouží naší rodině k plavbám a rekreaci.