Malta, srdce Středozemního moře


Strategické umístění Malty v centru Středozemního moře jí přineslo nejen obchodní prosperitu, ale také migrace a četné nájezdy. Historie na nás dýchá ze všech koutů souostroví a spolu s rozmanitým pobřežím je lákavým cílem pro plavbu.

Malta by mohla být tou mytologickou Ogige, kde po sedm let Kalypso lákala a držela Ulyseje. Ostatně megalitické chrámy, které se datují až do r. 4500 př.n.l. byly určitě svědkem rozmarů civilizací, očekávající na pobřeží souostroví ty středozemní a nepřátelské civilizace ze Středního Východu. Přesto však jsou nejzajímavějšími pozůstatky dávného života.

Malta propůjčila jméno rytířskému řádu

Historie udává, že Malta byla původně napadena Féničany, pak Řeky a nakonec Římany. Cicero Maltu tak miloval, že tam chtěl být i pohřben. Nicméně historie Malty je úzce spojena s historií jejich rytířů. Blahoslavený Pietro Gerardo založil během první Křížové výpravy Řád, když pomohli poutníkům na cestě do Svaté Země. Poté, co byla Malta dobyta ateisty, odsunuli se rytíři na Kypr, pak na Rhodes a později, když byli vypuzeni Sulejmánem, dorazili na Maltu. Tady zůstali jako poslední záštita křesťanství proti zásahu Muslimů. Byli organizováni jako osm Blažeností do původních oblastí s osmi jazyky jako osm ostrých hran kříže jejich Řádu.

 

Na ostrově Gozo měli rytíři hlavní sídlo v Rabatu.
Na ostrově Gozo měli rytíři hlavní sídlo v Rabatu.

 

Jejich nejslavnějším vítězstvím bylo odolání obklíčení Sulejmana a loďstvu alžírského beje. Jen 9000 mužů odolávalo 40 tisícům ateistů, kteří byli později poraženi Donem Garciem z Toleda, místokrálem Sicílie. Od té doby začal Řád upadat, jelikož nebezpečí Muslimů bylo po porážce Naupaktů dočasně zažehnáno.Po Inkvizici a období nákladných hostin dorazil Napoleon. Řád se vzdal a opustil Maltu v roce 1798.

Pro svou pozici byla malta strategickým vojenským cílem pro mnoho vojevůdců

Dva roky poté si ostrovy podmanil Nelson a připojil je k britskému Společenství, což trvalo až do roku 1964, kdy se Malta stala republikou. Ostrovy měly pro Británii během obou světových válek tak strategický význam, že Winston Churchill tvrdil, že měl ve Středozemním moři trvale zakotvenou letadlovou loď. V dnešní době je největším zdrojem pro souostroví turismus, zvláště pak námořní sektor.

Pohostinné místo s dlouhou historií

Je dobré si zapamatovat, že když připlouváte od Itálie a chcete být odbaveni celníky, musíte vztyčit žlutou vlajku (vlajka Q v mezinárodním kódu) a čekat na palubě. La Valletta je pohostinné město a nabízí různé prostory pro kotvení. V oblasti Lazzaretto, poblíž ostrova Manoel je prestižní jachtářský klub a tady také začíná slavný „Middle Sea Race“.

 

Hlavní město Malty, La Valetta, je startovním bodem Middle Sea Race.

 

Msida Marina nabízí kolem tisíce míst pro lodě dlouhé až 20 metrů. Když obeplujete ostrov po směru hodinových ručiček, narazíte na záliv Svatého Juliána, který je dobře chráněn před severními větry a je vždy zaplněn malými loděmi. Měli byste si udělat přestávku v zálivu Sv. Pavla, který leží v úseku kostrbatého pobřeží, kde je velmi čistá a klidná voda a kde je možné zakotvit v několika malých, oddělených přístavech.

Záliv Mellieha, který se nachází v ocasní části ryby, kterou Malta připomíná, je největším zálivem na severním pobřeží a patří k němu velmi zalidněná pláž. Odsud se dostaneme na Comino – kámen připomínající útvar mezi dvěma ostrovy, plný jeskyní a přírodních kleneb, lemován dvěma malými plážemi. Perlou této oblasti je Cominotto, jenž je vysoce ceněná potápěči a všemi místními námořníky.

 

Turisticky atraktivním místem je Comino a Blue Lagoon
Turisticky atraktivním místem je Comino a Blue Lagoon.

 

Scenérie, jež vykouzlilo moře

Když projedete poblíž Gozo, narazíte na Sans Blas, zachovaná oblast nedotčenou moderní civilizací. Pláž v zálivu Ramla je poseta římskými zříceninami, zatímco Marsalform se stal cenově dostupným turistickým centrem s velkými hotely a restauracemi. Nejkrásnější přírodní atrakce jsou v severní části ostrova. Skála připomínající hřib a Vnitrozemní moře. Tím se stalo velké jezero zformované vulkanickým kráterem spojené s mořem a dominováno přírodním oknem, ze kterého se naskýtá úžasné panorama.

Azure Window, Gozo

Azure Window, Gozo.

 

Na jižním pobřeží je Mgarr Marina, s věžemi pevnosti a kostela, které byly jediným bezpečným útočištěm ostrova. Když se plavíte podél maltského pobřeží, můžete obdivovat jeho rozeklané útvary, skály, jeskyně, mezi nimiž najdete i poutavou Modrou jeskyni s mimořádně krásnými světelnými odlesky. Najdete tu mnoho zálivů, ale jen pár z nich je opravdu chráněných jako Zlatý záliv a záliv Gnejna. Moře je tu tak hluboké, že jeho tmavě modrá barva dodává krajině skutečně příjemný dojem. Na východním pobřeží se nachází zátoka Marsaxlokk, odkud pochází typické maltské lodě „luzzus“, dekorované a v jasných barvách.

Malta dělá čest svému jménu, jež pochází pravděpodobně z fénického „maleth“ a znamená útočiště. Je vyhledávanou atrakcí jak pro rekreační námořníky, tak potápěče anebo jednoduše jen turisty, kterým tyto ostrovy se svým mírným klimatem poskytují útočiště i v těch nejchladnějších sezónách.

Malta je seskupení exotických ostrovů s tisíciletou historií doloženou okouzlujícími zříceninami; tak pohostinná a dosažitelná, že ji vůbec nemůžeme opomíjet.