Jak se dorozumět signálními vlajkami


Vlajky slouží ke vzájemnému dorozumívání mezi plavidly již několik staletí. Ani v technickém věku by se neměla znalost námořní vlajkové abecedy podceňovat, ta může v extrémních situacích pomoci z nouze.

Námořní vlajková abeceda je užívaná k vizuálnímu dorozumívání na dálku již po několik století, přičemž jednotlivé kódy a vlajky měnily v průběhu staletí svou podobu. Abeceda je využívána především v námořní dopravě vzájemně mezi loděmi anebo loděmi a přístavy. Ve své konečné podobě byla námořní vlajková abeceda ustanovena v roce 1931. Před vynálezem krátkovlnné vysílačky to byl v podstatě jediný efektivní způsob komunikace na dálku. Kód je tvořen celkem čtyřiceti vlajkami, z nichž 26 představuje písmena, 10 číslice, jedna vlajka je potvrzovací a tři opakovací.

Jedna až čtyři vlajky se vyvěšují na svislé signální lano. Ve výjimečným případech se vyvěšuje i více vlajek najednou, jako je například udávání zeměpisné polohy nebo vlajkosláva. Vlajky se čtou od vrchu dolů. První opakovač slouží k opakování první vlajky, druhý opakovač k opakování druhé vlajky. Opakovač číslo tři zastupuje třetí vlajku. Jednotlivé vlajky kromě písmene abecedy mohou představovat také konkrétní naléhavé sdělení, jejichž nejběžnější význam je uveden v tabulce.

Pravidla používání vlajek

Státní námořní vlajky

Tyto vlajky signalizují zemi původu dané země a vyvěšují se na záď lodi nebo na vrcholek zadního stěžně. Pokud je loď v přístavu a posádka na palubě, vyvěšuje se vlajka od osmi hodin (eventuelně od devíti hodin v zimním období) do západu slunce, nejpozději však do devíti hodin. Na noc se stahuje. Během plavby  bývá státní námořní vlajka obvykle vyvěšena a její spuštění respektive vyvěšení přes noc je zcela na vaší libovůli. Vlajka se nevyvěšuje při závodech.

Pokud nejste na palubě lodi, měli byste stáhnout státní vlajku.

Státní vlajky se též využívají k zdravení mezi loděmi, které je součástní námořní etikety. Za povinné lze považovat zdravení válečných lodí vlastního i cizího státu. Druhou loď zdravíme spuštěním státní vlajky na půl žerdi, kde ji ponechejte až do proplutí zdravené lodi. Druhá loď by vám měla spuštění vlajky opětovat. Pokud vlajku vrátí na své místo, můžete tak učinit také vy. Obdobným způsobem se také dává najevo spoluúčast např. na státním smutku s tím rozdílem, že vlajka je spuštěna na delší dobu (několik hodin).

Klubové vlajky

Svou vlastní zástavu má snad každý jachtingový klub, proč se s ní tedy nepochlubit. Klubová vlajka se obvykle vyvěšuje na vrchol hlavního stěžně. Pokud je již pozice obsazená, vyvěšuje se vlajka na levoboku na vlajkovém výtahu k sálingu (boční výztuze stěžně) asi v polovině stěžně. Současně by nemělo být vyvěšeno více jak jedna vlajka klubu. Při závodech se vlajka klubu nevyvěšuje. Spouští se na noc.

Zdvořilostní vlajky

Pokud se plavíte ve vodách cizí země, je zdvořilé vyvěsit malou zástavu této země. Vlajka se vyvěšuje na pravoboku na vlajkovém výtahu k sálingu, opět v polovině stěžně, ale pozor, ne níže, než jsou ostatní vlajky. Motorové lodě mívají pro tyto vlajky speciální malý stožárek.

Vlajkosláva

Při zvláštních příležitostech, jako jsou regaty či oslavy v přístavech, se využívá hromadné vyvěšení všech vlajek námořního kódu do jedné řady. Celá může být ozdobena loď pouze v přístavu, též se tomu říká "velká vlajkosláva". Malá vlajkosláva se využívá při plavbě nebo kotvení v přírodním přístavišti. Při té je loď ozdobena vlajkami pouze na stěžních.

 

Mezinárodní kódové vlajky
A (Alpha) Mám pod hladinou potápěče, vyhněte se při pomalé rychlosti. (Mám zkušební jízdu.)
B (Bravo) Nakládám, vykládám nebo převážím nebezpečné zboží (běžné u tankerů a nákladních lodí).
C (Charlie) Ano.
D (Delta) Nepřibližujte se ke mně, mám problémy s manévrováním.
E (Echo) Měním kurz vpravo.
F (Foxtrot) Mám havárii, navažte se mnou spojení.
G (Golf) Potřebuji lodivoda.
H (Hotel) Mám na palubě lodivoda.
I (India) Měním kurz vlevo.
J (Juliet) Požár na palubě.
K (Kilo) Komunikujte se mnou, navažte komunikaci.
L (Lima) Okamžitě zastavte loď.
M (Mike) Moje loď stojí. (Mám na palubě lékaře.)
N (November) Ne.
O (Oscar) Muž přes palubu.
P (Papa) V přstavu: Všichni na palubu, loď sa chystá vyplout. Na moři: Sítě se zachytily o překážku.
Q (Quebec)

Všichni na palubě jsou zdraví. Žádám o povolení k přistátí (proplutí). Vlajka Q vyvěšená nalevoboku na výtahu k sálingu proti zdvořilostní vlajce na druhé straně znamená, že loď žádá o celní a pasové odbavení při svém prvním vstupu do cizí země (není nutné mezi evropskými zeměmi).

R (Romeo) Plavební dráha je mimo moji loď, můžete plout okolo mě.
S (Sierra) Stroje spuštěné na zpětný chod.
T (Tango) Vyhněte se plavidlu. (Neplujte přede mě.)
U (Uniform) Hrozí vám nebezpečí.
V (Victor) Žádám o pomoc
W (Whiskey) Žádám lékařskou pomoc.
X (X-ray) Přerušte manévry a vyčkejte na mé signály.
Y (Yankee) Vleču kotvu.
Z (Zulu) Žádám o vlečnou loď.

 

Číslice
5
1 6
2 7
3 8
4 9

 

Ostatní vlajky
kódový plamenec opakovač 1
opakovač 2 opakovač 3