SERIÁL: Jak se stát kapitánem (díl 3.) - Průkazy pro námořní jachty


Pro plavbu s námořní jachtou je zapotřebí mít zvláštní odbornou způsobilost. Další část našeho článku vám prozradí, co na vás čeká, pokud se chcete vydat na širý oceán!

Být kapitánem námořního jachty je poměrně náročnější, než být lodivodem s oprávněním pro vnitrozemské plavby. Podmínky pro získání průkazu vedení námořní jachty jsou přísnější a vyžadují mnohem širší znalosti, než u vnitrozemských vodních toků a ploch. Připravte se proto na pořádnou zátěž, a to nejen z oblasti znalosti obsluhy lodí!

SERIÁL: Jak se stát kapitánem

Díl první: Jak začít?

Díl druhý: Kapitánské průkazy malých lodí

 

Kde ho sehnat?

Jediný, kdo smí u nás vydávat kapitánské průkazy pro plavbu na moři (průkaz k způsobilosti vedení námořní jachty), je Ministerstvo dopravy České republiky jako tzv. národní Námořní úřad. Žádné jiné průkazy nejsou akceptovány, pokud se plavíte pod státní vlajkou České republiky. Námořní úřad vydává následující kategorie průkazů:

a) průkaz k vedení námořní jachty s oprávněním A
- umožňuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby,
- nejvyšší kategorie,
- nejvíce náročná;
b) průkaz k vedení námořní jachty s oprávněním B
- umožňuje námořní plavbu jachtou s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie
c) průkaz k vedení námořní jachty s oprávněním C
- umožňuje uskutečnit námořní plavbu jachtou o maximální délce do 12 metrů
- maximální vzdálenost od pobřeží: 10 námořních mil od pobřežní linie
- síla větru nesmí nepřesáhnout 4. stupeň Beaufortovy stupnice
d) průkaz k vedení rekreační jachty
- můžete vykonat námořní plavbu jachtou o maximální délce 12 metrů
- omezení je dáno pásmem pobřežního moře daného státu až po hranici 12 námořních mil od základních linií
- síla větru nesmí přesáhnout 4. stupeň Beaufortovy stupnice

 Pozor na jednotlivé typy průkazů. Průkaz k vedení námořní jachty vás neopravňuje k vedení rekreační jachty a naopak!

 Pokud máte zájem o tento typ průkazů a vaše srdce touží po vlnách volného nezkrotného oceánu, budete nuceni podstoupit řadu testů a splnit mnoho podmínek. Podmínky se liší pro jednotlivé typy průkazů, nicméně u všech typů průkazů budete muset složit teoretickou zkoušku. Teoretická zkouška se skládá z následujících částí:
 a) základy námořního práva a COLREG
b) plavební nauka
c) námořní navigace
d) meteorologie
e) základy angličtiny
f)  základy poskytování první pomoci

Nic není zadarmo. Ani v jachtingu

Teprve po složení těchto odborných způsobilostí v o oblasti teoretické, je možné získat námořní průkaz. V dalším už se zkoušky liší, zejména v délce potřebné praxe na moři. Krom toho ještě potřebujete mít potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané revizním lékařem ministerstva dopravy. Rovněž je zapotřebí, abyste na Českém telekomunikačním úřadu vykonaly zkoušky nutné k vydání průkazu všeobecného radiotelefonisty, nebo vyššího.

U průkazů k vedení námořní jachty s oprávněním C je dále nutné složit praktickou zkoušku před zkušebním komisařem a následně doložit, že jste uskutečnil nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty. Výjimku zde tvoří ti, kteří mají mezinárodní průkaz způsobilosti 2, vydaný Státní plavební správou, a doloží praxi v minimálním rozsahu 500 námořních mil. Abyste mohli získat průkaz kategorie B, musíte nejdříve získat průkaz kategorie C, který je nutnou predispozicí, bez níž se neobejdete. Délka praxe je tu stanovena na nejméně 1 000 námořních mil jako velitel jachty a nejméně 1 500 námořních mil pod dohledem velitele jachty. U kategorie průkazů A je nutno mít nejdříve průkaz kategorie B. Nutná délka praxe jako velitele jachty je v rozsahu minimálně 5 000 námořních mil, a to ne méně než 10 námořních mil od pobřeží.