Státní vlajka na lodi


Státní vlajka je na moři velmi důležitá. Víte ovšem, kdy a kde musí být vyvěšena? Kolik vlajek může být na vlajkovém stožáru? A co vlastně státní vlajka vyjadřuje?

Vlajky na lodi mohou být různé. Již v několika článcích na našem webu bylo uvedeno, jak se mohou některé vlajky využívat, k čemu slouží. Některé slouží ke komunikaci na moři, jiné mají varovaný charakter. Co ale ty nejdůležitější vlajky na lodi? Státní vlajky. Víte, co vlastně taková státní vlajka na moři znamená?

Státní vlajka

Státní vlajka vlající na lodi není jenom ozdoba plavidla. Už jen podle platných právních předpisů je užívání státní vlajky omezeno. Plavidla, zejména pak na moři, mají výjimku. Státní vlajka totiž na moři specifikuje mnoho věcí, zejména pak podle mezinárodního práva. 

Státní vlajku musíte mít umístěnou na přesně určeném místě. Na takovém místě nesmíte mít umístěnou žádnou jinou vlajku, vyjma vlajky dalšího státu, ale o tom později. Rozdíl umístění státní vlajky je v tom, kde se plavidlo nachází. Pokud se vaše plavidlo nachází v přístavu, marině, doku, pak využijte zadní vlajkový stožárek. Během plavby je státní vlajka umístěna na vlajkovém stožáru (obecně vzato je to místo na posledním stožáru plavidla). Moderní plavidla mají pro zjednodušení vlajku umístěnou na speciálním vlajkovém stožáru na zádi, a to ať v přístavu, nebo během plavby.

Proč je státní vlajka tak důležitá? Odpověď je jednoduchá. Pokud jste na moři v tzv. mezinárodních vodách, nespadáte do klasického právního režimu. Na moři se plavíte pod určitou státní vlajkou. Tato vlajka je nejen symbolem státu, ale rovněž vám ukládá řídit se předpisy tohoto státu.

Loď pod určitou vlajkou je jakoby na území daného státu. Nejen že to působí na vás, abyste se řídili platnými předpisy daného státu, ale také všem kolem vás sděluje, pod kterým právním režimem se plavíte. To je velmi důležité, protože potom se na vás mezinárodní právo vztahuje pouze tam, kde má výlučnost (například námořní bezpečnost, pirátství apod.), nebo tam, kde je mu to platnými předpisy přisouzeno. 

 Plavba bez státní vlajky? Na to raději rychle zapomeňte. Plavba bez státní vlajky je při nejmenším riziková. Vystavujete se extrémním rizikům, a to v samotném hraničním případě až svého obsazení (ještě dobrý případ), nebo rovnou potopení.

Ano, současné mezinárodní právo umožňuje i lodě potopit. Bez vlajky můžete být považováni např. za piráty. Ostatně dobrý nápad není plout ani pod „Jolly Rogerem“ (známé vlajce s černým podkladem, bílou lebkou a zkříženými kostmi), můžete dopadnout stejně, a to až potopením lodi.

Pokud není vyvěšena státní vlajka, nemůže být vyvěšena ani jiná!

 

Státní vlajka jiného státu

Na plavidle mohou vlát dvě státní vlajky. To není případ, že by snad jedna část posádky byla z jedné země a druhá z jiného státu, to totiž ani není možné. Plavidlo může plout pod jedinou státní vlajkou a všichni členové posádky se musí chovat podle předpisů vlajky, pod níž pluje loď. Druhá státní vlajka je tzv. zdvořilostní, méně často se pak označuje jako vlajka cílová

 Co to znamená? Námořníci už za dávných dob dávali takto hold zemi (původně přístavu, později královské koruně), kam pluli. Tento zvyk se přechoval do dnešních dob. Druhou státní vlajku můžete vyvěsit už v okamžiku vyplutí z domovského přístavu. Musí být vždy umístěna pod státní vlajkou, pod níž se plavíte. Je to dobrovolné a někdy i výmluvné gesto, že ctíte stát, kam plujete. Budete se možná divit, ale dost často to působí na pobřežní stráž velmi dobře a chová se k vám i jinak. 

Zdvořilostní vlajka se může během plavby měnit. Krom cílového přístavu je možné také dávat vlajku státu, v jehož vodách se plavíme. Je to vhodné, když například na noc zamíříme do přístavu, který nám slouží ovšem jen pro „přespání“, nebo budeme dlouho plout podél pobřeží nějakého státu (jistě je to vhodné u Chile, USA, Ruska apod.)