Vybíráme vhodný komunikační systém


Zůstat v kontaktu během brázdění oceánů je nyní mnohem snadnější, ale jak se má člověk správně rozhodnout při takovém nadměrném množství dostupným zařízení, které z nich bude nejvíce vyhovovat vašim plánům?

Existuje několik dostupných komunikačních systémů, které jsou vhodné pro jachty podnikající dlouhé cesty. I když žádný samostatný systém vám neposkytne vše, co potřebujete. A proto je rozumné vybírat si vhodnou kombinací rádivého vybavení, ktoré umožňuje flexibilitu a také určitou duplicitu. 

 

Popis obrázku: Icom IC-M801E MF/HF námorný jednopásmový vysielač s prijímačom.

 

Dva základní systémy rádiových zařízení, které se dnes obyčejně používají, se skládají z HF/MF SSB a/nebo Inmarsat C nebo Mini C, všechny jsou plně kompatibilní s GMDSS.HF/MF SSB sety poskytují hlasovou komunikaci, zatímco Inmarsat C a Mini C zvládají dátovou komunikaci.

Satelitní telefony jako je Iridium nebo Globalstar mohou být velmi užitečné při udržování kontaktu telefonického typu. Přesto jsou zde určitá omezení. Například můžete hovořit v reálném čase pouze s jednou osobou. Také v nouzi ztrácíte všechny GMDSS metody, které jsou k dispozici a můžete hovořit do MRCC za předpokladu, že máte telefonní číslo. Nikdo jiný, jen ta osoba, se kterou si povídáte, vás může slyšet a tedy poskytnou pomoc. 

Který systém?

MF/HF SSB rádia využívají frekvence v 4, 8, 12, 16, 18/19, 22 a 25MH pásmech. Frekvence používané DSC zařízením pro případ nouze, naléhavosti anebo bezpečný chod jsou 2187·5, 4207·5, 6312, 8414·5, 12577 a 16804·5kHz. Dříve než začnete využívat MF/HF SSB bude potřeba, abyste měli "certifikát širokého rozsahu". Aby dobře fungoval, MF/HF SSB potřebuje být prvotřídně nainstalovaný. Myslím tím vysokokvalitné nastavení antény s anténovým tunerem a dobrým uzemněním. Je jednoznačně doporučované, aby instalace SSB byla vykonávána jen profesionálními rádiovými inženýry.

Od koupě SSB by vás neměla nezkušenost odradit

Se setem HF je mnohem více práce jak při VKV (VHF) systému.Vyžaduje si zručnějšího operátora, avšak tato zručnost se dá velmi rychle získat praxí. Hlavně by vás od koupě SSB neměla odradit nezkušenost. Na to, aby měl HF široký dosah, extenzívně využívá rádiové vlny na odraz signálů z různých ionosférických vrstev. Nejvyšší frekvence vytvářejí nejširší dosah během dne.  V noci se používají frekvence přibližně polovničních hodnot jak přes den.

Základem pro používání, v návaznosti na SSB, je diagram šíření vln pro různé části světa. Diagram vám umožní vybrat si pro danou část dne tu nejlepší frekvenci k používání. Diagramy se obyčejně vyrábějí měsíčně nebo čtvrtletně. V závislosti od zvoleného koncového zařízení stojí kompletní instalace přibližně do 30 tis. korun. SB rádio používané ve spojení s modemem Pactor a znásobené vhodným softwarom je také schopné omezené práce s krátkými e-maily.

Amatérské rádio

Amatérské sítě vám umožní široký rozsah užitečných přídavných frekvencí amatérských frekvenčních pásem a otevře vám množství dalších možností. Na těchto sítích můžete získat informace o počasí, můžere si vyměňovat odkazy a podávat detaily o své plavbě a dalších plánech. Při posledním sčítání existovalo více jak 70 amatérských rádiových námořních sítí, které jachtařům celosvětově poskytují cenné informace různého druhu.

Letecké vysielanie

Existuje množství civilních i vojenských leteckých základen vysílajících informace o počasí na MF nebo HF SSB. V mnohých případech jsou tyto základny umístěné na lokálních pobřežních letištích a na místech, kde podobné informace nejsou dostupné. Typickým příkladem může být například Ascension Island v jižním Atlantiku, kde vysílání RAF HF SSB Volmet poskytuje aktuální zprávy o počasí dvakrát za hodinu. Jsou jediným zdrojem informací o počasí v oblasti často využívané jachtami, a tak předtím, než začnete plachtit, se přesvěčte, či máte podrobnosti o všech podstatných frekvencích.

Rozhlasové rádio

Velký počet pozemních rádiových stanic je dostupných po celém světě. Tyto mohou být neocenitelným zdrojem cenných informací stejně jako zábavy. Užitečnou publikací, která vám dá přehled o vysílacích stanicích je "Příručka světových rádií a TV" („The World Radio TV Handbook“, www.wrth.com).

Navtex

Navtex je dôležitou súčasťou GMDSS. Priemerný dosah príjmu je okolo 300-400 míľ. V odľahlých častiach sveta je dosah často zvýšený – čoho je Las Palmas dobrým príkladom. Túto stanicu môžeš často počuť v dosahu približne až do 1000 míľ. Vysielanie Navtexu nezachytíš uprostred ničoho, ale keď sa budeš blížiť k pevnine, určite nájdeš užitočný systém. Navtex 518 & 490 MHz je nevyhnutnou súčasťou výbavy na palube pri pobrežných plavbách ako aj pri celosvetových.

Co byste si měli koupit

Nejlepší volbou je, že si necháte namontovat HF SSB (+amatérské pásmové frekvence), pro jeho flexibilitu anebo Inmarsat Mini C. Buďte obezřetní a předvídaví a nainstalujte si nezávisle HF přijímač, aby mohl být použit jako záložní přijímač v případě poruchy, anebo aby umožnil další spojení, jako jsou faxované předpovědi počasí. Mobilní telefony a další přídavná zařízení, která bývají vyžadována, jsou věcí individuální volby a také peněženky. Nejpopulárnějším se zdá být Iridium.

Satelitná komunikácia Inmarsat

Systém Inmarsat využívaním čtyřech družíc, vysoko umístěných satelitů, poskytuje celosvetové pokrytí Satcom. Spolehlivé pokrytí není dostupné za 70. stupněm jižní a severní zeměpisné šířky -  tj. v polárních oblastech. Jeden satelit je vždy alokovaný nad každým geografickým regionem, tj. Pacifický Region (POR), Region Indického oceánu (IOR), Region Atlantiku východ (AOR-E) a Region Atlantiku západ (AOR-W). Tím, že jsou satelity umístěny ve velké výšce, je plocha dopadu signálu relativně velká a vytváří široké pokrytí sousedících regionů a tím pomáhá poskytovat rozsáhlé celosvětové pokrytí.

Satelitní telefóny

Pro plavby po světě nejsou ještě satelitní telefony životaschopnou alternativou k tradičním komunikačním systémům jako je HF SSB nebo Inmarsat Mini C, protože ještě nemají kapacity Globálního námořního nouzového a bezpečnostního systému (GMDSS). Jakékoliv satelitní telefony jsou velmi užitečné a poskytují lepší kvalitu komunikace než např. SSB rádio. Instalace může být fixní nebo bezdrátová, ale očekávejte za ni cenu několik desítek tisíc korun včetně vysílacího času a pronájmu linky.

Většina satelitních telefonů má schopnost manipulace s daty, ovšem velmi pomalu a zcela neekonomicky. Za tímto účelem se tedy satelitní telefony nevyplatí. Hlavní výhodou satelitních telefonů je pochopitelně jejich přenositelnost, která je využitelná v případě přechodu na pevninu nebo do záchranného člunu v nouzové situaci. Momentálně nejpopulárnějšími systému jsou Iridium a Globalstar. 

Slovník:

SSB: single sideband = jednopásmový
GMDSS: Global Maritime Distress & Safety System = globální námořní nouzový a bezpečnostní systém
MF/HF: medium frequency/high frequency = střední/krátké vlny
DSC: Digital Selective Calling
VHF: very high frequency = velmi krátke vlny (VKV)