Širokopásmový radar: nahradí současnou technologii?


Nový radar vyvíjený na Novém Zélandu bude možná tím největším pokrokem v dané oblasti od roku 1940. Není náročný na odběr energie, vysílá i přijímá zároveň, netrápí ho zobrazení překážek na krátké vzdálenosti.

Radar je vyvíjen od roku 2002 a celý projekt stál přes 10 milionů novozélandských dolarů (110 milionů korun). Pod hlavičkou firmy Navico, která vlastní také firmy Lowrance, Northstar a Simrad, byl vyvinut a představen nový radar, který pracuje pomocí širokopásmových frekvencí, takzvaný širokopásmový (broadband) radar, jinak také FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave).

Které výhody nabízí širokopásmový radar?

Osvědčený impulsní radiolokátor nám věrně sloužil po celá desetiletí. Přesto nastává doba, kdy bude postupně nahrazen novou technologií. Širokopásmový radar totiž nabízí řadu výhod, mezi nimi např. skutečnost, že může vysílat i přijímat zároveň. Už nikdy nás tak nečeká impulsní přepínání mezi vysíláním a odposlechem. Další výhodou je také to, že vysílá na různých frekvencích kvůli kontinuitě lokačního procesu.

Širokopásmový radar může vysílat i přijímat zároveň.

Mezi další výhody širokopásmového radaru patří také pohotovostní čas. U impulsních radarů je hlavním zařízením magnetron. Tato součástka však vyžaduje určitý čas po zapnutí, než je plně provozuschopná. Tento problém u nového radaru zcela odpadá a je tudíž schopný okamžitého snímání ihned po zapnutí. Starší impulsní radary musely být laděny pro optimální výkon a zobrazení, tato komplikace u širokopásmového radaru neexistuje.

Hlavní doménou širokopásmového radaru jsou krátké vzdálenosti. Původní radar má nedostatek v tzv. mrtvé zóně, když nejbližší okolí lodi nebylo kvůli vlastnímu rušení snímáno, blízké překážky tedy byly pro plavidla velkým nebezpečím. Přesnost vykreslení je dána délkou impulzu a klasický impulsní radar proto není schopen přesnějšího vykreslení u menších objektů.

Širokopásmový radar je na kratší vzdálenosti schopen vykreslit i předměty velikosti bóje. Na delší vzdálenosti se markantní rozdíly ve vykreslení mezi oběma radary stírají. Nový radar je schopen maximálního dosahu 24 námořních mil. Výhodou tohoto radaru také je, že je schopen se sám nastavit na optimální výkon, tím je schopen eliminovat nepřesnosti vykreslení, jako jsou odrazy od vln na moři. Tyto odrazy musely být u starých radarů potlačeny manuálním nastavením, čímž hrozilo nebezpečí přehlédnutí opravdového nebezpečí skrytého mezi vlnami.

Nižší náročnost na energii

Také na tomto poli širokopásmový radar dominuje. Zatímco impulsní radary pracují o výkonu až 4kW v časové závislosti na vysílání impulzů, širokopásmový radar pracuje o výkonu 1 až 2W trvale, zde se rozdíl pohybuje v řádech tisíců. Proto se nový radar hodí také na plachetnice a jiná plavidla s omezeným zdrojem energie. Díky této skutečnosti může být používán rovněž bez vytváření zdravotního rizika pro posádku lodi. Výrobce přirovnává tento rozdíl k mobilnímu telefonu a mikrovlnné troubě.

Je jasné, že impulsní radiolokátor nebude ze dne na den nahrazen a to potvrzuje i fakt, že širokopásmový radar je limitován vzdáleností dosahu. Tento nový přístroj je primárně zaměřen na odbyt mezi majiteli menších a středně velkých lodí. Rovněž se počítá s jeho hojným prodejem a použitím ať už samostatně, nebo v kombinaci právě s impulsním radarem.

Není na škodu zvážit, jak moc bude nový typ radaru ovlivněn rušením od okolí. Některé zdroje uvádějí, že tento problém je stále řešen týmem vývojářů. Jak moc je však přístroj ovlivněn okolním ruchem, není stále příliš jasné. Na internetových diskusních fórech stále převažuje spíše skepse vůči funkčnosti, dosahu, osvědčení a ceně těchto nových přístrojů.

Sami uživatelé budou patrně tou největší hybnou silou pro další vývoj a prodej širokopásmového radaru. Již teď jsou na internetu dostupná videa a fotografie srovnávající výsledky starého a nového radaru. Případní zájemci o koupi mohou t edy přístroj porovnat i tímto způsobem. Předpokládaná cena se pohybuje okolo 2000 amerických dolarů. Na finální verdikt však budeme muset počkat až na nezávislé testy provedené na novém typu radaru.