Jak prodloužit životnost plachty


Plachty mají svou životnost a jejich výměna není levnou záležitostí. Díky působení vody a soli v kombinaci s velkým zatížením dochází k únavě materiálu a zkrácení životnosti. Poradíme vám, jak se o plachty správně starat.

Rozprostření a napínání plachet

I když je životnost syntetické tkaniny velká, není možné, aby odolala po dlouhou dobu dynamickému zatížení, kterému je napínáním plachet vystavená. Opotřebování plachty spočívá v jejím povrchovém poškození, rozpárání či prodření. selhání spojení mezi tkaninou a tkaninovým základem nebo plachta ztrácí svou formu. Je nutné vysvětlit, že plachtová syntetická textitile je kvůlu zničení pórovitosti napouštěná pryskyřicovou výplní a potom je mandlovaná. Tkanina se válcuje mezi dvěma horkými válci a výsledkem je propletení základu a látkové taveniny a jejich vzájemné svaření. To snižuje předpoklady tkaniny k natahování, textilie se stává hustější, její povrch hladší a lesklejší.

Předpokladem k delší životnosti plachet je jejich správná údržba a zacházení s nimi.

Výplň se stává křehčí a časem má sklon k praskání. Když se pořádně podíváte na plachtu z dakronu (dacron = polyesterová tkanina), je možné, že uvidíte tisíce malých trhlin. Přirozeně, že toto stárnutí plachtoviny se projeví tím rychleji, čím hůře s plachtou zacházíme, poškozujeme její povrch a snižujeme její účinnost. A proto, například při kotvení, kdy vane silný vítr, byste se měli vyhýbat zbytečnému napínaní plachet a stáhnout jich dolů.

Záhyby a ohyby

Záhyby se objevují při nesprávném skládání, balení, upevňování (například při stahování plachty k ráhnu) a uskladňování plachet. Nezničí jen vnější vzhled plachty ale také zhorší její aerodynamické vlastnosti. Pokrčenou plachtu je potřebné namočit a zavěsit volně za její přední část. Za ýádných okolností nevěště plachtu za její zadní okraj, jinak se zdeformuje! Záhyby, které zůstanou po takovémto zacházení je možné vyrovnat žehlením, přičemž žehlička nesmí být nastavena na vyšší teplotu jak 70 °C.

Vlhkost, špína a plísně

I přes speciální péči má povrch plachtoviny ještě nějaké povrchové nedokonalosti, na kterých se postupně shromažďuje vlhkost, špína a různé maličké částečky obsažené ve vzduchu. Ty se stávají nejmenšími zárodky pro vznik a rozvoj plísní. Plíseň přímo nezasahuje vlákna plachtoviny a nezpůsobuje zkracování životností, avšak zanechává stopy, které jsou těžko odstranitelné. Vlhkost se víc jak na jiných místech drží déle v místech výstuhy plachty. Je potřebné zvážit na základě vlhkosti ve výstuhových prostorách, či je plachta dostatečně suchá na to, aby mohla být stažena a uskladněna. Je třeba dohlédnout na čistotu břeven a lanoví, aby se plachty nezašpinily. Jestliže je to jen trochu možné, doporučuje se umýt palubu vždy před každou manipulací s plachtami.

Mořská sůl 

Vrstva soli, která zůstává na plachtách po vypaření mořské vody, pohlcuje vzdušnou vlhkost a způsobuje, že plachty jsou drsné, trvdé a těžké. Sůl a písek, které se objevují ve švech, přispívají k jejich odírání. Proplachujte proto plachty čistou vodou při každé příležitosti.

Upevnění plachet

Tkanina trpí najvíce deformacemi při diagonálním natahování. Neodborné napínání plachet vede k znefunkčnění plachet ve velmi krátkém čase.

Používání plachet

  • Nepoužívejte plachtu v podmínkách neodpovídajících účelu použití.
  • Snižte plochu plachte ve správný čas. Vždy mějte na palubě set pro velký vítr.
  • Nenechávejte plachty napnuté, pokud to není potřebné, neplavte se s motorem s napnutými plachtami.
  • Nezalamujte plachty přes zdvíhací / spouštěcí lano. Obvyklým znakem toho je vertikální záhyb podél předního okraje plachty.
  • Když se plachta poškodí při pohybu, ihned ji vyměňte. Mějte na palubě set materiálů na opravu. Avšak je lepší, abyste se sami ručně nepokoušeli o opravu plachet vyrobených z laminátů, neboť díry nadělané jehlou můžou situaci ještě více zhoršit.

Spouštění plachty

Když je spouštěcí lano hlavní plachty uvolněné, musí se plachta dostat dolů svojí vlastní vahou. Je zakázané tahat za zadní okraj plachty! Když se plachta zasekne, je potřeba taháním střídavě za spouštěcí lano a za přední okraj plachty opatrně spustit plachtu a ihned najít příčinu zaseknutí. Poté, co je plachta spuštěná, uvolněte napnutí na spodním okraji, to je potřebné pro zachování její elasticity.

Balení a skladování plachet

Plachty musí být uchovány čisté, suché a minimálně pokrčené. Zatímco skládáte plachty, nedovolte, aby vznikly zlomy na otvorech a okrajích uchycení křížového lana. Hlavní plachta se skládá jako harmonika tak, že linie ohybu jsou paralelně se spodním okrajem plachty, která je potom svinutá do role ze předu jako do klubíčka. Doporučuje se sledovat ohyby plachty, aby nebyly vždy na stejných místech. V každém případě je potřebné vyhnout se ohýbání ve vertikální směru, protože tak se více kazí aerodynamika plachty než při horizontálních záhybech. Jestliže plachta zůstává upevněná na ráhně, je velmi důležité chránit ji obalem před vlivem slunce, prachu, špíny apod.

Předtím, než se plachta zabalí do vaku je potřebné se ujistit, že je plachta suchá a či je vak (stejně jako prostor pro plachtu) dostatečně prostorný. Je nevyhnutelné vybrat suché a dobře větrané místo pro skladování na lodi. Po skončení sezóny se musí všechny syntetické plachty opatrně umýt, vysušit, zrolovat a odvést na zimní uskladnění do čisté, suché a dobře větrané místnosti.

Čištění plachet

Malé plachty s plochou menší jak 12 čtverečných metrů můžou být omývané mýdlem a kartáčem horkou vodou (s teplotou, jakou snesou vaše ruce). Když je plachta na to příliš velká, je potřebné rozprostřít ji na betonové podlaze a umýt mopem, potom se musí prepláchnout čistou vodou. Na umývání používejte neutrální prostředky. Při čištění dakronových plachet se vyhýbejte látkam, které obsahují chlór.