Knižní tipy: historie a encyklopedie


Zajímají vás lodě a jachting z pohledu historie? V dnešním přehledu zajímavých knih na českých pultech se vedle titulů z historie podíváme také na nejzajímavější encyklopedie.

Ve Štíra

Ve Znamení Štíra je název knihy, kterou napsal Josef Rössler, čestný člen Českého Yacht Klubu. Kniha má další dva podtituly: Vzpomínky vnuka Rösslera-Ořovského Z historie českého námořního jachtingu. Světoběžník Ruda Krautschneider ve své předmluvě ke knize Rozáru (autorovo skautské jméno) nazval "Stálicí na českém mořeplaveckém nebi". Autora knihy znáte jistě z článků, které jsou vždy zajímavé a dobře napsané. Mají vždy osobitý styl. Stejně tomu tak je s touto knihou, která vyznívá jako zpověď člověka s bohatým životem. A ten z historie českého jachtingu "ukrojil velký krajíc". Není divu. Je pracovitý, poctivý v popisu všech situací, a také něco pamatuje však jsme měli již před dvěma léty možnost oslavit jeho osmdesátiny. Svůj názor na vlastní minulost i budoucnost vyjádřil takto: "Když se člověk podívá zpět, na svoje předsevzetí a plány, vidí, že jejich největší chybou vždycky bylo, že nebyly dost optimistické. Mohlo se tak splnit daleko více bláznivin."

Autor: Josef Rössler
Doporučená cena: 199,00 Kč

Encyklopedie válečných lodí (1798-2006)

Encyklopedie válečných lodí (1798-2006) představuje 125 typů válečných lodí od malých plavidel rychlého útoku o výtlaku pouhých několika tun po obrovské bitevní lodě a letadlové lodě současnosti. Kniha přináší podrobný pohled do historie a technického vývoje válečných lodí od dob využití strojního pohonu po nejmodernější plavidla s jaderným pohonem.

Autor: Chris Chant
Počet stran: 320 stran
Doporučená cena: 399,00 Kč

Encyklopedie plachetních lodí

Encyklopedie s lodní tematikou se zabývá historií vývoje plavidel, u nichž jako hlavní způsob lodního pohonu sloužily plachty. Projdeme v ní 4000 let vývoje plachetnic od primitivních člunů z rákosí přes vrcholné období plachetních válečných a obchodních lodí až po definitivní soumrak těchto plavidel v minulém století. Text doplňuje řada fotografií, kreseb a nákresů, které nám popisované téma přibližují.

Autor: John Batchelor, Chris Chant
Počet stran: 298 stran
Doporučená cena: 399,00 Kč

Lodě - 5 000 let námořních dobrodružství

Od doby, kdy se lidé poprvé vydali na moře, měly lodě mimořádný vliv na dějiny. Kniha Lodě líčí drama, nádheru, krásu i vzrušení tohoto podivuhodného příběhu a dokumentuje staletí objevů, smělých činů, ale i konfliktů. Poskytuje ucelený, skvěle obrazově dokumentovaný přehled lidských úspěchů na vlnách i pod nimi. Obsahuje však nejen podmanivé líčení úžasných dobrodružství, ale také poskytuje nesmírně zajímavé technické údaje. Speciální oddíly v celé knize přinášejí ilustrované profily hlavních typů lodí od starověkých galér až po moderní bitevní lodě. Další rubriky nás zavádějí přímo na palubu i do podpalubí širokého rejstříku plavidel. Vydejte se na vzrušující cestu námořní minulostí lidstva!

Autor: Lavery Brian
Počet stran: 400 stran
Doporučená cena: 999,00 Kč

Historické lodě 16. až 18. století

Zajímáte se o historii válečných a obchodních lodí ze 16. až 18. století? Pak právě pro vás je určena tato podrobná příručka, která obsahuje nejen zajímavé pohledy do historie a nákresy slavných lodí, ale i všechny důležité plány, vysvětlení, konstrukční zásady a vyobrazení potřebná pro stavbu lodí i jejich dokonalých modelů. Druhé vydání je aktualizováno a doplněno o úvazové plány a česko-německý slovník odborných výrazů.

Autor: Miloslav Cajthaml
Počet stran: 303 stran
Doporučená cena: 399,00 Kč