Knižní tipy: péče o loď a příručky pro kapitány


Chcete se stát snadno a rychle kompetentním kapitánem své lodi? Hledáte informace o vázání uzlů, péči o loď, plachty nebo o práci s navigačním systémem? V našem druhém přehledu prozradíme, které tištěné publikace vám budou k užitku.

Příručka kapitána plavidla

Příručka praktického kapesního formátu připomínající kapitánům jachet cenné informace o základních pravidlech starosti o loď i bezpečné plavby s ní. Slouží i jako cenná referenční příručka pro učební osnovy kapitánů jachet.

Autor: Mosenthal David
Počet stran: 126 stran
Doporučená cena: 295,00 Kč

Staňte se kapitánem

Dlouho očekávaná kniha Staňte se kapitánem je výbornou pomůckou pro začínající kapitány ale i jako příručka pro zopakování těch nejdůležitějších pravidel před nastávající plavbou. Ruku na srdce, kdo si všechno pamatuje ještě z kurzu, nebo poslední plavby?

Autor: Roman Verba
Počet stran: 106 stran
Doporučená cena: 320,00 Kč

Kompetentní posádka na lodi

Kapitán nemůže dělat všechno. Má-li být loď i její posádka v bezpečí, musí její členové vědět, co na lodi dělat, jak se na ní pohybovat a jak se na lodi chovat. Víte, jak se vážou uzly? Jak pomáhat při kotvení a obsluze plachet? Jak se jmenují jednotlivé části lodě a její zařízení? Jak se bezpečně pohybovat na lodi? Jak požádat o pomoc? Ojedinělá kapesní příručka "Kompletní posádka na lodi" vychází poprvé v českém jazyce.

Počet stran: 68 stran
Doporučená cena: 245,00 Kč

Lodní dieselové motory

Tato publikace srozumitelně popisuje, jak motor jednoduchými procesy přeměňuje palivo a výkon, a poskytuje náhled na jednotlivé subsystémy, v nichž tyto procesy probíhají. Publikace je určena spíše majitelům lodí než zkušeným mechanikům.

Autor: Tim Barlett
Počet stran: 90 stran
Doporučená cena: 199,00 Kč

Plachty: vše o seřizování plachet a takeláže

V této iknize se autor pokusil shrnout všechny teorie a praktická pravidla, jež běžně jachtaři používají. Co odlišuje tuto knížku od většiny obdobných publikací, je krátký zhuštěný text doprovázený příslušnými ilustracemi. Záměrem bylo, aby informace, které budete hledat, se daly rychle nalézt, pochopit a zapamatovat.

Autor: Ivar Dedekam
Doporučená cena: 399,00 Kč

Všechno o uzlech

Vázat uzly muže každý: naučte se jeden nebo dva z této knížky a budete rádi, že jste si ji koupili. Naučte se jich deset a muže vám to změnit život. Umět uvázat nekolik základních uzlů, spojek, smyček a úvazů je neocenitelná dovednost. Každý by měl umět uvázat nekolik uzlů, stejně jako jezdit na kole nebo číst v mapě. Tato kniha obsahuje více než 150 uzlů a zápletů a zaručuje vám užitečnou a inteligentní zábavu na mnoho hodin.

Autor: Geoffrey Budworth, Richard Hopkins
Počet stran: 256 stran
Doporučená cena: 300,00 Kč

GPS od A do Z

Kniha "GPS od A do Z", (4. rozšířené vydání) je určena pro seznámení s problematikou GPS. Srozumitelnou formou vysvětluje pojmy, funkce a využití GPS přijímačů v praxi. V samostatných kapitolách je popisováno propojení GPS přijímače s PC, včetně výčtu nejpoužívanějších programů jak komerčních, tak volně dostupných z internetu (včetně adres), způsoby navigace v terénu, v autě, na lodi nebo v letadle. Kniha obsahuje řadu praktických informací, které se v běžných uživatelských příručkách nedozvíte. V knize najdete informace i informace o tom, jaké baterie použít, jak zapojit datový kabel nebo jakým způsobem přehrát v GPS firmware.

Autor: Černý Jiří, Steiner Ivo
Počet stran: 264 stran
Doporučená cena: 315,00 Kč

Počasí - velký obrazový průvodce

Tato kniha je průvodcem počasím a jeho jednotlivými projevy. Vysvětluje,jak počasí vzniká, popisuje jevy, které jsou jeho každodenni součastí, a zkoumá extrémní projevy od hurikánů a tornád přes povodně a požáry až k výskytu sucha. Kniha odhaluje vliv klimatu na rostlinstvo, zvířata i člověka a předkládá nejnovější výsledky výzkumu klimatických změn, globálního oteplování či ozonové díry.

Autor: Bruce Buckley, Edward J. Hopkins, Richard Whitaker
Počet stran: 303 stran
Doporučená cena: 698,00 Kč