Lodě ničí ovzduší, tvrdí poslední studie


Přestože je lodní doprava hodnocena jako jeden z nejekologičtějších způsobů přepravy zboží a osob, podle nové studie je i ona prostředí škodlivá. Jaké jsou výsledky studie a co dalšího říká?

S novou studií, zkoumající vliv lodní dopravy na životní prostředí, přispěchal na konci února americký Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA) a Univerzita v Coloradu. Podle jeho výsledků vypouští komerční lodní doprava do ovzduší téměř milion tun prachových částic vypouštěných motory lodí, což je téměř polovina hodnoty, kterou mají na svědomí automobily. Lodě jsou také zodpovědné za 30 % plynů, které se podílejí na tvorbě smogu. Již v minulosti průzkum jednoho z autorů studie, Jamese Corbetta z University of Delaware v Newarku, spojoval částicové znečištění s vysokým počtem předčasných úmrtí pobřežní populace.

"Vzhledem ke skutečnosti, že se téměř 70 % lodní dopravy odehrává v okolí do 250 mil od pobřeží, jde o závažné zdravotní riziko pro zdejší obyvatele," vysvětluje Daniel Lack, jeden z autorů studie. Také lodní doprava m negativní vliv na životní prostředíLodě navíc podle stejné studie produkují 3 % procenta z celkového množství emisí oxidu uhličitého, které člověk svou aktivitou uvolní do ovzduší. Zajímavé je také porovnání vlivu prachového znečištění částicemi a znečištění CO2: vliv částice na globálním ochlazování je nejméně pětkrát vyšší než vliv globální oteplování od emisí oxidu uhličitého, říká studie.

Lodní doprava produkuje třetinu plynů podílejících se na tvorbě smogu.

Studie byla postavena na detailním zkoumání celkem 200 obchodních lodí, včetně lodí, tankerů a výletních lodí v Perském zálivu a na dalších místech. Výzkumní pracovníci také zkoumali chemické složení částic, aby pochopili, co činí z lodí tak masivní znečišťovatele životního prostředí.

Z téměř 50 % jde podle studie o částice sulfátů, jejichž vypouštění se podařilo snížit úpravou paliv pro dieselové motory osobních a nákladních automobilů. Přestože podobná iniciativa v lodním světě nechybí a jejím výsledkem je mezi jinými výroba kvalitnějšího paliva, jeho konkrétní využití mezi dopravci je spíše sporadické.

Zveřejněná studie také vyvolala řadu dotazů a postřehů ze strany lodních dopravců i příznivců tohoto druhu dopravy. Jak je správně výsledkům výzkumu vytýkáno, studie při svém hodnocení nezohledňuje množství nákladu přepraveného automobilovou a lodní dopravou.

Zdroj: R&D Mag, Aktuálně