Loď, kterou vyrobili z PET lahví, vypluje na moře


Přestože většina PET lahví, které člověk používá, nakonec skončí na smětišti, tentokrát to bude jinak. Dvanáct a půl tisíce lahví z plastu popluje napříč Tichým oceánem.

David Rothshild ze slavné rodiny bankéře, Josian a Olav Heyerdahlovi, potomci legendárního plavce na rákosovém voru Kon Tiki a další nadšenci pro ekologii vyplují koncem března na moře se svou lodí Plastiki, která je vyrobená z PET lahví.

Netradiční loď námořníci pokřtili v březnu, ale čtyřměsíční výpravu měl jednatřicetiletý Rothsild naplánovanou už v létě minulého roku. Během příprav tak tým dokázal přilákat sponzory i pozornost médií. Právě to je totiž smyslem celé akce – upozornit na problém s plastovými lahvemi. Ročně se totiž vyrobí až 260 milionů tun plastu a jen jedna z každých pěti je recyklována.

Loď je sestavena z 12500 plastových lahví

„To je úroda, kterou je možné sklidit,“ říká Rothschild. „Místo aby skončil někde v poli, tenhle plast se může přeměnit ve větrné elektrárny, domy nebo lodě – ve spoustu věcí, které životnímu prostředí neublíží, ale prospějí,“ tvrdí.

Příliš mnoho odpadu

Jak sám tvrdí, ke stavbě devatenácti metrového katamaránu Plastiki jej přiměla i neutěšená situace v oceánech, kde se hromadí množství odpadu. Už řadu let oceánologové sledují velkou pacifickou odpadkovou skvrnu mezi Havají a Kalifornií a nedávno se zjistilo, že podobná, velikostí srovnatelná s rozlohou Španělska, se vytvořila i v Atlantiku. Obě tyto skvrny tvoří především plasty, rozmělněné do centimetrových úlomků. Plavou na hladině nebo těsně pod ní a v místech s největší koncentrací jich je dvě stě tisíc na jednom kilometru čtverečním. Skvrny hyzdí moře, zabíjejí ptáky a ryby a komplikují plavbu i velkým lodím.

Na přípravách se podíleli vědci, ekologové i nadšenci zajímající se o životní prostředí

Podle původních plánů měla být loď vyrobena jen z PET lahví, pak se ale ukázalo, že by plavba nebyla bezpečná. Nakonec musela skupina naplnit lahve oxidem uhličitým a slepit je novým lepidlem na bázi oříšků kešú a cukru. Kostra lodi je z upraveného polyetylentereftalátu, který je ve vodě stabilnější, ale recyklovatelný.

"Místo aby plast skončil někde v poli, tenhle plast se může přeměnit ve větrné elektrárny, domy nebo lodě "

Na palubě najde posádka základní zázemí a „políčko“ pro pěstování čerstvé zeleniny. V plánech bylo i zařízení na recyklaci moče, aby posádka měla dost vody, ale to se ukázalo jako neschůdné. Energii pro svícení a provoz přístrojů budou vyrábět solární panely a sama posádka – na palubě je totiž i upravený rotoped.

Několikaměsíční soužití čtyřčlenné posádky na omezeném prostoru bude na účastníky plavby klást velké nároky. „Nad malichernosti, jako je něčí pot nebo srkání u jídla, se musíte povznést,“ říká Olav Heyerdahl. Poveze si s sebou pro udržení dobré nálady nahrávky hudby a pro nejhorší také román Vzpoura na Bounty.