Víte, jak plout při snížené viditelnosti?


Není nic snadného plout v podmínkách, kdy nemáte dostatečný dohled. V takových případech hrozí nebezpečí pro vás a vaši loď ještě více než kdy jindy. Jak postupovat při plavbě za snížené viditelnosti se dozvíte v další části našeho seriálu o bezpečnosti plavby.

Bezpečnost plavby (1.díl)

Bezpečnost plavby (2.díl)

Kdo by to na vlnách nezažil – noc, mlhu či jiné aktuální povětrnostní podmínky, které snižují viditelnost. Plavba za snížené viditelnosti patří vůbec k těm nejnáročnějším a měl by ji uskutečňovat pouze ostřílený námořnický vlk s mnoha léty zkušeností na vodě, který výborně zná své plavidlo, jakož i okolní prostřední, jimž chce plout. Ostatním se plavba za snížené viditelnosti, jak už to bývá, nedoporučuje, není-li to nezbytně nutné.

Ideální je zastavit v některém z přístavů, pokud máme informaci, že se blíží snížená viditelnost. V opačném případě najdeme místo, o němž se domníváme, že se jedná o to nejbezpečnější (a to z hlediska nejen našeho, ale také z hlediska umožnění plavby ostatním a jejich bezpečnosti) a svou loď dobře zviditelníme! Nejčastěji pochopitelně formou aktivace hlavních (povinných) světel a případně doplníme o přenosné reflektory určené k osvětlení plavidel za snížené viditelnosti.

Lepší je zastavit a vyčkat lepších podmínek, než se pouštět do plavby za nevyjasněných okolností!

Chcete plout? Dodržujte podmínky

Pokud však musíme plout dále, je zapotřebí mít na paměti obecná doporučení. Za prvé vždy musíte plout pouze takovou rychlostí, abyste byli schopni v rámci svého dohledu zastavit, případně mimořádně změnit směr plavby. Rychlost, o níž hovoříme, je definována ve standardech jako rychlost přiměřená. Obecný pojem proto, že jistě něco jiného je plout za jasné noci na otevřeném moři, kdy dohled je poměrně dobrý, a něco diametrálně odlišného, pokud je plavba uskutečňována z husté mlhy v oblasti se silným provozem. Plachetnice by za druhé uvedené možnosti neměli vůbec plout a pouze se držet výše uvedeného osvětlení. Lodě s motorovým pohonem by měly spíše plout na minimum hlavního pohonu, zatímco zbytkové síly hlavního pohonu a pomocné manévrovací stroje by měly být ve stavu okamžité pohotovosti pro změnu směru plavby. 

Za druhé musíte neustále sledovat měnící se aktuální povětrnostní podmínky a vyhodnocovat situaci. Jakmile identifikujete jakékoliv riziko, musíte ihned podniknout kroky k jeho eliminaci a je-li to možné, na riziko (rizikovou situaci) upozornit ostatní plavidla v oblasti či orgány správy plavby. K tomu je zapotřebí a je důrazně apelováno na kapitány, aby neustále sledovali radar. Pakliže dojde k zachycení kontaktu na radaru, přičemž kontakt je pouze přes něj (není druhý objekt viditelný v dohledu), musí se kapitán pokusit s daným objektem spojit. Nedaří-li se spojení a i nadále s přihlédnutím ke všem okolnostem trvá nebezpečí přílišného přiblížení, nebo přímo hrozí srážka, pak je kapitán plavidla povinen zvolit akustický signál – sirénu, houkačku. Nedostane-li se mu odpovědi ani poté, musí sám změnit kurz tak, aby se v dostatečné vzdálenosti mohl vyhnout blížícímu se plavidlu. Tak je povinen jednat ihned v situaci, kdy je na přibližovacím kurzu velké plavidlo, plavidlo s omezenou manévrovatelnosti atd., jak bylo uvedeno dříve.

Neoficiálním, leč velmi podporovaným a doporučovaným opatřením za plavby při snížené viditelnosti je, aby kapitán nebyl na můstku sám. Je dobré, aby na můstku byla přítomna další osoba. Může být třeba neznalá. Všichni znají zásadu: víc hlav, víc ví. Podstata je tady v tom, že ač se kapitán snaží sebe více, tak jeho pozornosti může něco uniknout. Toto riziko druhá osoba minimalizuje tím, že také pozoruje okolí a může sama určité riziko předpokládat. Ostatní pasažéři nemají na můstku co dělat, vyžeňte je do podpalubí či salónku. Během plavby za snížené viditelnosti se musíte koncentrovat, a to i při přítomnosti další osoby na můstku.

 Za třetí pořídit si případné doplňkové vybavení pro plavbu za nepříznivých okolností. Toto už není součástí žádného standardu, nicméně mnoho distributorů lodí prodává doplňkové vybavení pro plavidla. Všechna plavidla by dle standardů měla být vybavena protimlhovým signalizačním zařízením. Na trhu se však dá sehnat několik druhů od základních (standardně montovaných na lodě nižších tříd) až po kombinovaná zařízení audiovizuálního charakteru s elektronickým vybavením pro detekci snížené viditelnosti. Takové zařízení se však pohybuje v rámci několik tisíc EUR, případně se dodává pouze pro ty nejluxusnější a nejdražší jachty. Jednoduchým, přesto velmi účinným řešením je zakoupení série světelných signalizací (světel), které se rozvěsí po obvodu lodi, zpravidla jejich instalace spočívá v tom pověsit je na zábradlí lemující plavidlo. Tato série funguje tak, že pouze pomocí jediného zapojení do elektrické sítě a zároveň jediného sepnutí aktivujte veškeré světelné signalizace na lodi, čímž jistě zvýšíte nejen svou bezpečnost.